Dražba rodinného domu včetně pozemku v obci Tasovice, okres Znojmo (souvisí s dražbou zahrady viz. popis)

Číslo jednací:97EX 6111/09
Vyřizuje:Mgr. Filip Urban
Dražba:nařízená
Poznámka:elektronická dražba
 
Datum konání:09.06.2021, 09:00
Místo konání dražby:https://drazby.exekutorurban.cz/
 
Cena odhad:1 800 000 Kč
Jistota:300 000 Kč
Nejnižší podání:1 200 000Kč
 
Okres:Znojmo
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 581, jehož součástí je objekt bydlení číslo popisné 13, zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Tasovice, katastrální území Tasovice nad Dyjí, na listu vlastnictví č. 979 Pozemek je nepravidelného půdorysného tvaru, je svažitý s jižní orientací. V jeho severní části je umístěna stavba objektu bydlení, číslo popisné 13, která je úzkého obdélníkového půdorysného tvaru. Ve východní části je součástí tohoto pozemku stavba bývalého včelína. Uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a tak také budou s příslušenstvím a součástmi, představovanými zejména přízemní stavbou včelínu, oplocením, jímkou splaškové kanalizace, přípojkou splaškové kanalizace, vodoměrnou šachtou a přípojkou vody, draženy. Sousedící pozemek parcelní číslo 580, o výměře 1330 m2 (druh pozemku zahrada) je dražený u Exekutorského úřadu Brno-město, Mgr. Lucie Valentová pod spis. zn. 169EX7132/11-142, a to dne 9.6.2021 08:00 hod.

Související dokumenty

Dražební vyhláška (PDF, 197 kB)
Znalecký posudek (PDF, 3.44 MB)
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace