KONTAKTY

Důležité informace
BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO ÚHRADU VYMÁHANÉ POHLEDÁVKY:

Č. ú.: 2051859359/0800, Česká spořitelna a.s.

Č. ú.: 266003057/0300, Československá obchodní banka, a. s. (exekuce zahájené po 1.10.2014)

Variabilní symbol: tvořen číslicemi 11 a spisovou značkou bez lomítka (např. exekuce 97 EX 921/08, v.s. je 1192108)

Specifický symbol: rodné číslo nebo IČ.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O DRAŽBY:

Dražby nemovitostí probíhají elektronicky, prostřednictvím www stránky http://drazby.exekutorurban.cz/ !!
V záložce "ke stažení" jsou k dispozici základní informace o postupu při registraci dražitele a o průběhu elektronické dražby.


BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO ÚHRADU DRAŽEBNÍCH JISTOT A DOPLATKŮ NEJVYŠŠÍCH PODÁNÍ:

Č. ú.: 2055476339/0800, Česká spořitelna, a.s.

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ BUDE DNE 06.02.2020 ÚŘAD OTEVŘEN POUZE DO 12:00 HOD.

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Úterý: 08:00 - 12:00 -
Středa: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Čtvrtek: - -
Pátek: - -

Pokladní hodiny

Pondělí: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Úterý: 08:00 - 12:00 -
Středa: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Čtvrtek: 08:00 - 12:00 -
Pátek: - -

Po dohodě je možný i jiný termín

Adresa:

Exekutorský úřad Brno - město
JUDr. Karel Urban,
soudní exekutor,
Minská 54, 616 00 Brno

IČ: 66208238

datová schránka: z3dg85u

telefony: 545 215 006-8
545 216 774

fax: 545 243 330

e-mail: urad@exekutorurban.cz