TOP DRAŽBA

AKTUÁLNĚ

Dražba id 1/2 rodinného domu v obci Háj ve Slezsku, okr. Opava
okres: Opava
datum dražby: 17.07.2018, 11:00
vyřizuje: Mgr. Filip Urban
č. jednací: 97 EX 807/11     » více
Dražba pozemků v obci Žeravice, okr. Hodonín
okres: Hodonín
datum dražby: 17.07.2018, 14:00
vyřizuje: Mgr. Filip Urban
č. jednací: 97 EX 10657/06     » více
Dražba id 1/12 rodinného domu v obci Hodonice, okr. Znojmo. Souvisí s dražbou EÚ JUDr. Urban, sp. zn. 97 EX 1821/16.
okres: Znojmo
datum dražby: 18.07.2018, 09:00
vyřizuje: Mgr. Lucie Cenková
č. jednací: 97 EX 1822/16     » více

KONTAKT

adresa: Exekutorský úřad Brno - město
JUDr. Karel Urban,
soudní exekutor,
Minská 54, 616 00 Brno
datová schránka: z3dg85u
tel: 545 215 006-8
545 216 774
fax: 545 243 330
e-mail: urad@exekutorurban.cz
 » ostatní kontakty

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Od 01.07.2018 do 31.08.2018 budou úřední hodiny každou středu do 16:00 hodin.

BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO ÚHRADU VYMÁHANÉ POHLEDÁVKY:

Č. ú.: 2051859359/0800, Česká spořitelna a.s.

Č. ú.: 266003057/0300, Československá obchodní banka, a. s. (exekuce zahájené po 1.10.2014)

Variabilní symbol: tvořen číslicemi 11 a spisovou značkou bez lomítka (např. exekuce 97 EX 921/08, v.s. je 1192108)

Specifický symbol: rodné číslo nebo IČ.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O DRAŽBY:

Dražby nemovitostí probíhají elektronicky, prostřednictvím www stránky http://drazby.exekutorurban.cz/ !!
V záložce "ke stažení" jsou k dispozici základní informace o postupu při registraci dražitele a o průběhu elektronické dražby.


BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO ÚHRADU DRAŽEBNÍCH JISTOT A DOPLATKŮ NEJVYŠŠÍCH PODÁNÍ:

Č. ú.: 2055476339/0800, Česká spořitelna, a.s.