TOP DRAŽBA

AKTUÁLNĚ

Dražba id. 1/12 pozemků v obci Prace, okres Brno-venkov
okres: Brno-venkov
datum dražby: 18.08.2020, 09:00
vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
č. jednací: 97 EX 1878/16     » více
Dražba id. 1/32 RD v Brně-Řečkovicích
okres: Brno-město
datum dražby: 18.08.2020, 10:00
vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
č. jednací: 97 EX 3359/08     » více
Dražba bydlení s pozemky v Toužimi, okres Karlovy Vary
okres: Karlovy Vary
datum dražby: 18.08.2020, 11:00
vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
č. jednací: 97 EX 1242/14     » více

KONTAKT

adresa: Exekutorský úřad Brno - město
JUDr. Karel Urban,
soudní exekutor,
Minská 54, 616 00 Brno
datová schránka: z3dg85u
tel: 545 215 006-8
545 216 774
fax: 545 243 330
e-mail: urad@exekutorurban.cz
 » ostatní kontakty

DŮLEŽITÉ INFORMACE

UZAVŘENÍ EXEKUTORSKÉHO ÚŘADU
PRO VEŘEJNOST


S ohledem na současný nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě je Exekutorský úřad Brno – město z preventivních důvodů pro veřejnost uzavřen.
V individuálních případech lze sjednat možnost osobního setkání, vždy po předchozí domluvě s asistentkou soudního exekutora.

Úhradu vymáhané pohledávky lze provést formou:
- převodu na účet soudního exekutora
- vkladu na účet soudního exekutora
- složenkou.

Bankovní spojení pro úhradu vymáhané pohledávky:
- Č. ú.: 2051859359/0800, Česká spořitelna a.s.
- Č. ú.: 266003057/0300, Československá obchodní banka, a. s. (exekuce zahájené po 1.10.2014)
Variabilní symbol: tvořen číslicemi 11 a spisovou značkou bez lomítka (např. exekuce sp. zn.: 97 EX 921/08, v.s. je 1192108)
Specifický symbol: rodné číslo nebo IČ.

Stav probíhajícího exekučního řízení lze ověřit:
- e-mailem na: urad@exekutorurban.cz
- telefonicky, a to v pondělí až čtvrtek od 08:00 hod. do 12.00 hod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O DRAŽBY:

Dražby nemovitostí probíhají elektronicky, prostřednictvím www stránky http://drazby.exekutorurban.cz/ !!
V záložce "ke stažení" jsou k dispozici základní informace o postupu při registraci dražitele a o průběhu elektronické dražby.


BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO ÚHRADU DRAŽEBNÍCH JISTOT A DOPLATKŮ NEJVYŠŠÍCH PODÁNÍ:

Č. ú.: 2055476339/0800, Česká spořitelna, a.s.