Informace pro povinné

Jak postupovat v případě zahájené exekuce?

V případě, že jste obdrželi od exekutorského úřadu písemnosti (výzva ke splnění povinnosti, exekuční titul, exekuční návrh, vyrozumění o zahájení exekuce, exekuční příkazy, …) znamená to, že je proti Vám vedena exekuce, kterou lze řešit následujícími způsoby:

1. Okamžitá úhrada celého dluhu včetně všech nákladů.

Úhradu lze provést následujícími způsoby:

č. ú.: 2051859359/0800, Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 266003057/0300, Československá obchodní banka, a. s. (exekuce zahájené po 1.10.2014)

Variabilní symbol: tvořen číslicemi 11 a spisovou značkou bez lomítka (např. exekuce sp. zn.: 97 EX 921/08, v.s. je 1192108)
Specifický symbol: rodné číslo nebo IČ.

2. Aktuální situace mi nedovoluje uhradit dluh najednou.

Je nutné kontaktovat exekutorský úřad a dohodnout se na způsobu řešení exekuce (splátkový kalendář,….), což lze provést:

Po uhrazení pohledávky obdržíte od exekutorského úřadu dokument „Příkaz k úhradě nákladů exekuce“, ve kterém jsou specifikovány náklady exekuce. Po 8 dnech od převzetí této listiny nabývá dokument právní moci a následně poté lze vydat a zaslat „Vyrozumění o zániku exekuce“, což je doklad o ukončení exekuce.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace