Exekutorský úřad Brno-město

Exekutorský úřad Brno - město soudního exekutora JUDr. Karla Urbana patří svojí velikostí mezi středně velké úřady. Od roku 2001 jsme vymohli řádově několik desítek tisíc pohledávek.

Všichni klienti - oprávnění jsou pro náš úřad významní; strukturu námi vymáhaných pohledávek tak tvoří jak nízké tak i vyšší částky. Mezi stálé klienty Exekutorského úřadu patří města, společnosti poskytující spotřebitelské úvěry, významné peněžní ústavy, obchodní společnosti, podnikatelé i občané.

Na úřadě pracuje mladý dynamický kolektiv, který s vysokou profesionalitou a odborností co nejrychleji a nejefektivněji vymáhá pohledávky oprávněných.

NÁŠ TÝM

JUDr. Karel Urban - soudní exekutor

JUDr. Karel Urban absolvoval v roce 1986 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Působil jako soudce a předseda senátu Městského soudu v Brně na úseku občanskoprávním. V letech 1991 - 2001 byl členem České advokátní komory se zaměřením na občanské a obchodní právo.

V roce 2001 byl ministrem spravedlnosti jmenován soudním exekutorem Exekutorského úřadu pro Brno - město. Od uvedeného roku působil také v řídících a výkonných orgánech Exekutorské komory ČR. V současné době je předsedou Zkušební komise EK ČR a předsedou Vzdělávací komise EK ČR. Od roku 2010 je také členem kárného senátu Nejvyššího správního soudu v řízeních dle zák. č. 120/2001 Sb.

Mgr. Filip Urban – kandidát, zástupce soudního exekutora

Mgr. Filip Urban absolvoval v roce 2016 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studia mimo jiné zdokonaloval své znalosti právní angličtiny při studijních pobytech v Londýně.

Po ukončení právnické fakulty pracoval jako koncipient na Exekutorském úřadu Brno-město. Svoji odbornou praxi si v období od roku 2018 do roku 2020 rozšířil na pozici asistenta soudce civilního úseku Okresního soudu Brno – venkov. Během svého působení na okresním soudě složil odbornou justiční zkoušku. Následně se v roce 2020 vrátil na Exekutorský úřad Brno-město, kde nyní pracuje jako kandidát a zástupce soudního exekutora JUDr. Karla Urbana.

Náplní jeho práce je kromě běžné exekuční agendy zejména příprava a realizace exekucí prodejem movitých a nemovitých věcí a provádění dalších úkonů v rámci exekuční a další činnosti soudního exekutora.

Adriana Kyánková - ředitelka úřadu

Adriana Kyánková působí na Exekutorském úřadě od roku 2009, nejdříve jako odborná administrativní pracovnice, od dubna 2014 je ve funkci vedoucí úřadu. Náplní její práce je kromě běžné exekuční agendy i personální agenda a věnuje se statistikám a výkazům určeným oprávněným. Dále se podílí na vytváření metodických pokynů pro administrativní pracovníky úřadu a je odpovědná za exekutorský program a zajišťování chodu úřadu.

Markéta Nevědělová - vedoucí ekonomického oddělení

Markéta Nevědělová pracuje na Exekutorském úřadě od roku 2005 na pozici vedoucí ekonomického oddělení. Věnuje se mzdové agendě úřadu, statistikám a výkazům, má na starosti registr smluv, fakturaci a pokladní agendu. Dále eviduje přijaté platby, provádí jejich kontrolu a následnou výplatu klientům.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace