DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA GARÁŽE V ČESKÉ TŘEBOVÉ


Číslo jednací: 14525/10
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 16.03.2021, 09:00
Místo konání dražby: http://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 163.000 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Nejnižší podání: 108.667 Kč
Okres: Ústí nad Orlicí
Popis:
Dražená nemovitá věc se nachází v zástavbě města Česká Třebová, v území mezi ulicemi Vily, U Teplárny, Kubelkova a U Stadionu, v prostoru mezi železničními tratěmi. V okolí se nachází zástavba z řadových garáží a zmíněné železniční tratě.
Garáž je zděná. Půdorys obdélníkový. Střecha je plochá, jednostranně ukloněná. Krytina živičná povlaková. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnější omítka vápenocementová. Vrata plechová.

Pozemek parc. č. St. 849, na němž se nachází předmět dražby, který je zapsán na LV č. 8, pro obec Česká Třebová a k.ú. Parník, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí, je ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. Vlastník pozemku má zákonné předkupní právo ke stavbě, v
souladu s ust. § 3056 odst. 1 občanského zákoníku, které může uplatnit při dražbě.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (223 kB)
» Znalecký posudek (1.12 MB)