DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA POZEMKŮ V HORNÍCH BOJANOVICÍCH

Číslo jednací: 8748/15
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 30.03.2021, 09:00
Místo konání dražby: http://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 83.000 Kč
Jistota: 40.000 Kč
Nejnižší podání: 55.333 Kč
Okres: Břeclav
Popis:
Lesní pozemek p.č. 139/226 leží v místní trati „Nad Starými horami“, v souladu s evidencí v katastru nemovitostí plní funkci lesa, převažující dřevinou je akát, v menší míře je zastoupen také dub.

Pozemek p.č. 2761/120 leží v místní trati „Padělky pod silnicí“, pozemek je neoplocený, nezastavěný a bez trvalých porostů, v souladu s evidencí v KN je užíván jako orná půda, na uvedený pozemek navazuje parcela č. 2761/5, jedná se o zatravněný svah silničního náspu, pozemek je součástí silnice č. 4217 v úseku H. Bojanovice - Hustopeče.

Pozemek p.č. 3862 leží v místní trati „Čaušperky“, pozemek je neoplocený, nezastavěný a bez trvalých porostů, v katastru nemovitostí je evidován v druhu pozemku vinice, ovšem viniční porost včetně opěrné konstrukce byl v minulosti odstraněn a pozemek se užívá jako orná půda. Místní trať „Čaušperky“ je dle přílohy k vyhlášce č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, viniční tratí s výhodnou, jihozápadní orientací.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (227 kB)
» Znalecký posudek (5.16 MB)