DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA ID. 1/2 ZAHRADY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Číslo jednací: 3175/14
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 16.03.2021, 10:00
Místo konání dražby: http://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 200.000 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Nejnižší podání: 133.333 Kč
Okres: České Budějovice
Popis:
Předmětem dražby je pozemek se zanedbanými a přestárlými trvalými porosty.
Na pozemku se nachází přízemní zahradní dřevěná chatka a zděný kurník s pultovou střechou. S ohledem na skutečnost, že uvedené nemovitosti nejsou zaneseny do katastru nemovitých věcí a nebylo jinak prokázáno vlastnické právo k uvedeným, nejsou tak předmětem dražby. S ohledem na stav uvedených nemovitostí (velmi špatný technický stav) je jejich faktická hodnota nepatrná.
Na pozemku se dále nachází plechová garáž bez pevných základů ve velmi špatném technickém stavu (hodnota fakticky nulová). S ohledem na to, že se nejedná o nemovitou věc, neboť nemá základy a není spojená se zemí, je jen volně položená na zemi (a jedná se tak o věc movitou), není tato garáž taktéž předmětem dražby.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (257 kB)
» Znalecký posudek (1.76 MB)