1. opětovná dražba id. 1/6 zahrady v obci Suchohrdly, okres Znojmo

Číslo jednací:97 EX 877/18
Vyřizuje:Mgr. Petra Eliášová
Dražba:nařízená opětovná
Poznámka:elektronická dražba
 
Datum konání:04.05.2021, 11:00
Místo konání dražby:https://drazby.exekutorurban.cz
 
Cena odhad:63 000 Kč
Jistota:20 000 Kč
Nejnižší podání:31 500Kč
 
Okres:Znojmo
Oceňovaný pozemek se nachází jižně od centra obce, takřka na okraji katastrálního území obce, v zastavitelném území, v lokalitě určené platným územním plánem pro výstavbu objektů individuální rekreace. Přístup je z pozemku parcelní číslo 5524, ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví Města Znojma, která je s prašným povrchem. Pozemek je s napojením na rozvod elektřiny. Pozemek se nachází pod vedením vysokého napětí, vedoucího k rozvodně elektřiny, ochranné pásmo těchto vedení je evidováno v územně analytických podkladech vedených na internetové adrese znojmocity.cz a toto ochranné pásmo pokrývá významnou část oceňovaného pozemku. Místním šetřením soudní znalec zjistil, že na oceňovaném pozemku stojí stavba nezapsaná v katastru nemovitostí, ke které dle sdělení Městského úřadu Znojmo, odboru výstavby, není evidováno stavebního povolení ani kolaudační rozhodnutí. Stavba není předmětem dražebního jednání.

Související dokumenty

Znalecký posudek (PDF, 3.11 MB)
Dražební vyhláška (PDF, 207 kB)
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace