Dražba id. 1/12 pozemků v obci Prace, okres Brno-venkov

Číslo jednací:97 EX 1878/16
Vyřizuje:Mgr. Petra Eliášová
Dražba:odročeno
Poznámka:elektronická dražba
 
Datum konání:18.08.2020, 09:00
Místo konání dražby:https://drazby.exekutorurban.cz
 
Cena odhad:167 000 Kč
Jistota:30 000 Kč
Nejnižší podání:111 333Kč
 
Okres:Brno-venkov
Dražené pozemky se nachází v obci Prace, v k.ú. Prace. Jednotlivé parcely na sebe navazují. Jsou zatravněné, vyskytuje se zde několik ovocných stromů. Pozemky jsou bez oplocení, kromě parc.č. 419/5 a 425/20, které se nachází v areálu pro výrobu a skladování. Je možné připojení na veškeré inženýrské sítě. Pozemky jsou přístupné z jižní strany ze zpevněné vedlejší silnice ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Ze západní strany jsou ohraničeny rodinným domem a pozemky jiného vlastníka, východní strana je ohraničena pozemky a částí zemědělského družstva. V platném územním plánu obce se parcela č. 764 (orná půda) nachází v ploše změn – plochy bydlení – smíšené obytné, parcela č. 419/5 a 425/20 (ostatní plocha) se nachází v ploše stabilní – výroba skladování, parcela č. 1023/64 se nachází v ploše stabilní - ZPF (fond zemědělský). Parcely č. 1022/64 a 1024/11 jsou užívané jako polní cesty. Místním šetřením byla zjištěna existence stavební buňky na rozhraní parc. č. 764 a č. 425/20, dodatečně opláštěné dřevem a zastřešené sedlovou střechou. Jedná se o samostatnou movitou věc, ke které nebylo prokázáno vlastnické právo a která není předmětem dražebního jednání.

Související dokumenty

Znalecký posudek (PDF, 3.75 MB)
Dražební vyhláška (PDF, 233 kB)
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace