Dražba id. 1/5 pozemků v obci Košťálov, okres Semily

Číslo jednací:97EX 947/20
Vyřizuje:Mgr. Filip Urban
Dražba:nařízená
Poznámka:elektronická dražba
 
Datum konání:07.09.2022, 11:00
Místo konání dražby:http://drazby.exekutorurban.cz
 
Cena odhad:15 000 Kč
Jistota:7 000 Kč
Nejnižší podání:10 000Kč
 
Okres:Semily
Dražené pozemky se nachází v odlehlé severní části katastrálního území, v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce Košťálov. Na pozemku parc. č. 1713/3 se nachází stavba cizího vlastníka, a to Svazku obcí Košťálov – Libštát. Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou dle ust. § 336a odst.1 písm. d) o.s.ř.): Předkupní právo vlastníka stavby bez čp/če, tech. vyb., zapsané na LV č. 643, a to Svazku obcí Košťálov – Libštát, IČ: 62013203, se sídlem Košťálov č.p. 201, 512 02 Košťálov, k pozemku parc. č. 1713/3.

Související dokumenty

Dražební vyhláška (PDF, 238 kB)
Znalecký posudek (PDF, 99 kB)
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace