Dražba RD se zahradou v obci Smidary, okres Hradec Králové

Číslo jednací:97EX 958/21
Vyřizuje:Mgr. Petra Eliášová
Dražba:zaplaceno před dražbou
Poznámka:elektronická dražba
 
Datum konání:25.05.2022, 11:00
Místo konání dražby:https://drazby.exekutorurban.cz
 
Cena odhad:1 400 000 Kč
Jistota:200 000 Kč
Nejnižší podání:933 333Kč
 
Okres:Hradec Králové
Draženou nemovitostí je samostatný nepodsklepený RD obdélníkového tvaru s jedním nadzemním podlažím. Dispozičně je objekt řešen jako jedna bytová jednotka se dvěma pokoji, koupelnou a kuchyní. Hlavní vstup do objektu je ve střední části z uliční strany. Založení objektu je provedeno na betonových základových pasech. Obvodové konstrukce jsou zděné, stropní konstrukce s rovným podhledem. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou s krytinou z eternitových šablon. Vytápění je předpokládáno na tuhá paliva. Ohřev TUV je zajištěn el. bojlerem. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Vnitřní dveře jsou osazeny do kovových zárubní, okna plastová. V koupelně je sprchový kout s WC. El. 220/380. Odvod odpadních vod je řešen odtokem do kanalizace. Parkovat je možné na pozemku (nekryté stání). Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou dle ust. § 336a odst.1 písm. d) o.s.ř.): Věcné břemeno bytu zřízené na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 30.7.2008, právní účinky vkladu práva ke dni 13.8.2008, ve prospěch osoby oprávněné z věcného břemene Márie Šteierové, narozené dne 8.4.1957, bytem Žižkova 283, 503 53 Smidary. Věcné břemeno spočívá ve výlučném užívání jedné místnosti v přízemí (první místnost vpravo, o výměře 11,28m2) a oprávnění společného užívání WC, koupelny, kuchyně a pozemků p.č. St. 288 a 945/21. Oprávněná z věcného břemene je povinna přispívat na úhradu vody a elektřiny 1/5 z celkové částky úhrady za spotřebovanou vodu a elektřinu.

Související dokumenty

Dražební vyhláška (PDF, 233 kB)
Znalecký posudek (PDF, 2.5 MB)
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace