Dražba zahrady v obci Křečhoř, okres Kolín

Číslo jednací:97EX 5760/13
Vyřizuje:Mgr. Petra Eliášová
Dražba:nařízená
Poznámka:elektronická dražba
 
Datum konání:02.11.2021, 09:00
Místo konání dražby:https://drazby.exekutorurban.cz
 
Cena odhad:567 000 Kč
Jistota:100 000 Kč
Nejnižší podání:378 000Kč
 
Okres:Kolín
Dražený pozemek byl původně užíván jako zahrádka v zahrádkářské kolonii. V současné době je pozemek zcela zarostlý vysokou náletovou zelení, dlouhodobě nesekanou, výrazně omezující pohyb po pozemku. Podle sdělení vlastníka není pozemek cca 10 let užívaný a udržovaný. Pozemek má obdélníkový půdorysný tvar, je svažitý SZ směrem. Je provedené napojení pouze na rozvody elektro. Pozemek je oplocen původním oplocením z drátěného pletiva na ocelových sloupcích se vstupními vrátky, v SV rohu pozemku stojí stavba původní zahrádkářské kolny dřevěné konstrukce v desolátním stavu. Jiné příslušenství nebylo na pozemku zjištěno. Přístup k pozemku je po nezpevněných úzkých komunikacích v rámci zahrádkářské kolonie. Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou dle ust. § 336a odst.1 písm. d) o.s.ř.): - předkupní právo, které prodejem v dražbě nezanikne (ust. § 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.), jako právo věcné, zřízené ve prospěch České republiky na základě ust. § 10 zák. č. 95/1999 Sb., ve spojení se smlouvou čj. 6457/2004 ze dne 21.09.2004. Nároky státu vyplývající z předkupního práva uplatňuje Státní pozemkový úřad ČR, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, PSČ: 130 00. Uvedené předkupní právo přechází v případě nabytí vlastnického práva k nemovitosti na nového vlastníka.

Související dokumenty

Dražební vyhláška (PDF, 218 kB)
Znalecký posudek (PDF, 772 kB)
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace