Dražba nebytového prostoru v Brně

Číslo jednací:97EX 860/19
Vyřizuje:Mgr. Petra Eliášová
Dražba:nařízená
Poznámka:elektronická dražba
 
Datum konání:26.10.2021, 09:00
Místo konání dražby:https://drazby.exekutorurban.cz
 
Cena odhad:2 720 000 Kč
Jistota:300 000 Kč
Nejnižší podání:1 813 333Kč
 
Okres:Brno-město
Dražený nebytový prostor č.j. 55/2 je v 1. nadzemním podlaží zděného domu o 6 nadzemních podlaží a 1 podlaží podzemním s pultovou střechou směrem do ulice, do dvora je střecha plochá. Jednotka je v prohlášení vlastníka nazvaná „sportovní bar a kancelář”. Do nebytové jednotky vedou 2 samostatné vstupy přímo z veřejně přístupného chodníku. Pravým vstupem přes zádveří se vstupuje do prostoru baru. Prostor je rozčleněn dřevěným pódiem s vyrovnávacími 3 schody. Z baru je na zadní straně přístupné sociální zařízení - společná předsíňka, dámské a pánské záchody. Hygienické vybavení tvoří keramické mísy WC, pisoárové mušle a umývadla. Za barovým pultem je přístupný sklad se sprchovým boxem a záchod. Stávající nájemce dle sdělení p. JUDr. Kopy si na svoje náklady oddělil od prostoru baru budoucí prodejní plochu, která je přístupná vlastním vchodem přes zádveří přímo z ulice. Z této plochy je vstup do kuchyně. Její vybavení tvoří kuchyňská linka, výlevka, umývátko. Je zde i závěsný plynový kotel ústředního vytápění a elektrický bojler. V kuchyni je i odsávání, dle informace nefunkční. Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou dle ust. § 336a odst.1 písm. d) o.s.ř.): - Věcné břemeno udržovat, opravovat a provozovat dva úchyty trakčního vedení, včetně zavěšení trolejového vedení - a věcné břemeno uložení kabelových rozvodů v rozsahu GP č. 843 – 2/2008, vstup a vjezd na pozemek za účelem kontroly a oprav, zřízená pro Dopravní podnik města Brna, a.s., se sídlem Hlinky 64/151, 603 00 Brno – Pisárky, IČ 255 08 881, na základě smlouvy kupní, smlouvy o zřízené věcného břemene – bezúplatné, ze dne 24.11.2009, právní účinky vkladu práva ke dni 3.12.2009 (zapsáno pod V – 21086/2009 – 702); - nájemní právo nájemce GEKON s.r.o., se sídlem Hybešova 437/46, 602 00 Brno, IČ: 469 94 157, jednajícího jednatelem JUDr. Jaroslavem Kopou, zřízené na základě smlouvy o zřízení nájemního práva dle ust. § 2302 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ze dne 9.7.2019, na dobu určitou od 10.7.2019 do 9.7.2020 a následně s prodloužením na další dobu určitou deseti let od 10.7.2020 do 9.7.2030, za měsíční nájemné ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

Související dokumenty

Dražební vyhláška (PDF, 236 kB)
Znalecký posudek (PDF, 1.57 MB)
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace