DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA ID. 1/4 POZEMKŮ V HORNÍCH BOJANOVICÍCH

Číslo jednací: 8748/15
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 30.03.2021, 10:00
Místo konání dražby: http://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 50.000 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Nejnižší podání: 33.333 Kč
Okres: Břeclav
Popis:
Pozemky zapsané na LV č. 620 leží mimo zastavěné území obce, vždy ve vzdálenosti do 2 km od souvisle zastavěné části obce, ve všech případech se jedná o pozemky nezastavěné, neoplocené a bez trvalých porostů, přestárlé ovocné stromy na parcelách v katastru nemovitostí evidovaných v druhu pozemku ovocný sad byly až na zanedbatelné výjimky odstraněny, pozemky jsou užívány jako orná půda. Stejným způsobem jsou užívány i parcely v KN evidované jako ostatní komunikace, jedná se o části zaniklých polních cest. Hodnocené zemědělské pozemky užívá minoritní spoluvlastník ZEČI s.r.o., se sídlem 691 12 Boleradice
č.p. 426.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (243 kB)
» Znalecký posudek (5.16 MB)