DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA GARÁŽE V TÁBOŘE






Číslo jednací: 2512/18
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 02.02.2021, 11:00
Místo konání dražby: http://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 180.000 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Nejnižší podání: 120.000 Kč
Okres: Tábor
Popis:
Předmětem dražby je jedna z řady garáží, označená č.p. 1093, která byla postavená údajně v roce 1978 na pozemku parc. č. 953 - zastavěná plocha a nádvoří (druh pozemku) o výměře 36 m2 v katastrálním území Klokoty, obec Tábor, okres Tábor, podle LV č. 3544. Je zděné klasické, tehdejší konstrukce, opatřená plochou střechou tvořenou žebírkovými panely ukládanými do mírného spádu s krytinou ze živičných pásů typu „IPA”, klempířským lemováním, okapem a svodem z pozinkovaného plechu. Podlaha je tvořena betonovou mazaninou, omítky a vápenné, zavedena elektřina 230/400 V. Součástí pozemku jsou venkovní úpravy, tvořené zpevněnou betonovou plochou, položenou do mírného spádu s dilatačními spárami a betonovým rigolem (žlabem) pro odvod povrchové a dešťové vody.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (216 kB)
» Znalecký posudek (1.24 MB)