DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA ID. 1/5 POZEMKŮ V OBCI OŘECHOV, OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ


Číslo jednací: 4401/12
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 26.01.2021, 10:00
Místo konání dražby: http://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 5.500 Kč
Jistota: 2.000 Kč
Nejnižší podání: 3.667 Kč
Okres: Uherské Hradiště
Popis:
Pozemek p. č. KN 4747 evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda. Pozemek se nachází v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště, jihozápadně od obce Ořechov, v lokalitě Hlístky. K pozemku je umožněn přístup pouze přes okolní pozemky jiných (soukromých) vlastníků. Pozemek je svažitý s orientací na východ. Ke dni ocenění se na pozemku nachází remízek mezi poli s náletovým porostem (směs listnatých keřů).

Pozemek p. č. KN 4748 je evidován v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, BPEJ 30850 pro výměru 899 m2. Pozemek se nachází v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště, jihozápadně od obce Ořechov, v lokalitě Hlístky. Od nejbližší, souvisle zastavěné části obce Ořechov je vzdálen cca 1,29 km vzdušnou čarou. K pozemku je umožněn přístup pouze přes okolní zemědělsky využívané pozemky jiných vlastníků. Pozemek je součástí lánu a je zemědělsky intenzivně využíván společností ZEAS Polešovice, a.s., se sídlem v Polešovicích, IČ: 25505769, bez smlouvy o pronájmu pozemku. Ke dni ocenění se na pozemku nenachází žádné stavby ani trvalé porosty. Jedná se o ornou půdu s přiděleným kódem BPEJ 30850.

Pozemek p. č. KN 4804 je evidován v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, BPEJ 30850 pro výměru 22 m2 a BPEJ 35600 pro výměru 219 m2. Pozemek se nachází v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště, jihozápadně od obce Ořechov, v lokalitě Hlístky. Od nejbližší, souvisle zastavěné části obce Ořechov je vzdálen cca 1,14 km vzdušnou čarou. K pozemku je umožněn přístup přes okolní zemědělsky využívané pozemky jiných vlastníků a ze silnice III/4276. Pozemek je součástí lánu a je zemědělsky intenzivně využíván společností Svornost Těmice, a.s., se sídlem v Těmicích, IČ: 64511936, bez smlouvy o pronájmu pozemku. Ke dni ocenění se na pozemku nenachází žádné stavby ani trvalé porosty. Jedná se o ornou půdu s přiděleným kódem BPEJ 30850 a 35600.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (226 kB)
» Znalecký posudek (4.73 MB)