DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA SPOLUVL. PODÍLU ID 1/10 ORNÉ PŮDY V OBCI BLUČINA, ZAPSANÉ NA LV 2370


Číslo jednací: 1116/15
Vyřizuje: Mgr. Filip Urban
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 03.02.2021, 10:00
Místo konání dražby: https://drazby.exekutorurban.cz/
Cena: 972 Kč
Jistota: 300 Kč
Nejnižší podání: 648 Kč
Okres: Brno-venkov
Popis:
Pozemek spadá do plochy přírodní (NP) – pozemek je součástí lokálního biocentra (LBC). Parcela je rovinná, je lokalizována poblíž západní zastavěné části obce Blučina, jižně od vodního toku Litavy, v těsné blízkosti silnice II/416. Na pozemku se nacházejí neudržované trvalé porosty vzniklé zejména přirozeným způsobem - především keřové porosty. Pozemek je charakterizován BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) 0.19.11. Dle této BPEJ pozemek spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 56. Jedná se o málo produkční půdy.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (203 kB)
» Znalecký posudek (8.72 MB)