DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA ORNÉ PŮDY O VELIKOSTI ID 1/10 V OBCI BLUČINA, OKR. BRNO-VENKOV


Číslo jednací: 1116/15
Vyřizuje: Mgr. Filip Urban
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 03.02.2021, 09:00
Místo konání dražby: https://drazby.exekutorurban.cz/
Cena: 3.942 Kč
Jistota: 500 Kč
Nejnižší podání: 2.628 Kč
Okres: Brno-venkov
Popis:
Oceňovaný pozemek se dle územního plánu nachází mimo zastavěné území. Spadá do plochy zemědělské, na pozemku byly provedeny plošné investice do půdy. Parcela je rovinná, lokalizována v komplexu zemědělsky obdělávaných pozemků poblíž vodního toku „Šitbořický potok“, severně od menšího lesního komplexu s místním názvem „Rumunská bažantice“. Pozemek je charakterizován převažující BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) 0.61.00. Dle této BPEJ pozemek spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 80. Jedná se o produkční půdy.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (204 kB)
» Znalecký posudek (8.72 MB)