DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA POZEMKU V OBCI KŘENICE U PRAHY


Číslo jednací: 1859/15
Vyřizuje: Mgr. Filip Urban
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 06.01.2021, 09:00
Místo konání dražby: http://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 284.820 Kč
Jistota: 60.000 Kč
Nejnižší podání: 189.880 Kč
Okres: Praha-východ
Popis:
Pozemek č. parc. 174/21 o výměře 4747m2 , vedený dle
KN jako orná půda, s příslušející BPEJ 54 200.
Pozemek je situovaný mimo zastavěné a zastavitelné území obce Křenice, v lokalitě
„Na látkách”, po levé straně od silnice z Křenic, ve směru na Říčany.
Pozemek lze využívat samostatně, neboť je přístupný z místní veřejné komunikace
č. parc. 168, vedené při východní straně pozemku.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (202 kB)
» Znalecký posudek (148 kB)
» Dodatek ke znaleckému posudku (142 kB)