DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA ID. 1/4 POZEMKŮ V OBCI BRUMOVICE, OKRES BŘECLAV


Číslo jednací: 6628/10
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 08.12.2020, 11:00
Místo konání dražby: http://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 47.000 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Nejnižší podání: 31.333 Kč
Okres: Břeclav
Popis:
Oceňovaný pozemek p. č. st. 272/2 je svažitý, půdorysně lichoběžníkového tvaru. Ke dni místního šetření se na pozemku nachází pouze hustý náletový porost. Stavba zapsaná v katastru nemovitostí jako jiná stavba bez č. p. a č. e. se na pozemku už nenachází. Dle informace získané od sousedů zde stávala stodola, která se vzhledem k jejímu havarijnímu stavu zřítila. K hranici pozemku není, ke dni místního šetření, umožněn příjezd po zpevněné ani nezpevněné komunikaci. Oceňovaný pozemek není napojen na žádné inženýrské sítě.
Oceňovaný pozemek p. č. KN 49/21 je svažitý, půdorysně má přibližně tvar písmene L. Ke dni ocenění se na pozemku nachází hustý náletový porost. K hranici pozemku je umožněn příjezd z veřejného prostranství po nezpevněné komunikaci na pozemku p. č. KN 49/7 (LV 10001). Pozemek není napojen na žádné inženýrské sítě.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (232 kB)
» Znalecký posudek (3.9 MB)