DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA ZAHRADY V ČEJČI


Číslo jednací: 1846/16
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 13.10.2020, 11:00
Místo konání dražby: https://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 20.000 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Nejnižší podání: 13.333 Kč
Okres: Hodonín
Popis:
Oceňovaný pozemek p. č. KN 1729, v druhu pozemku zahrada, o výměře 465 m2, se způsobem
ochrany ZPF se nachází v severovýchodní části katastrálního území Čejč, u severovýchodní hranice
souvisle zastavěné části obce, vně zastavěné části obce Čejč, v lokalitě Za hospodou, ve vinařské
oblasti Morava, trati Hrubé. Pozemek má půdorysně tvar lichoběžníku, je mírně svažitý s orientací na sever. K pozemku je umožněn přístup po účelové zpevněné komunikaci na pozemku p. č. KN 1827.
Místním šetřením soudní znalec zjistil, že v severovýchodní části pozemku, v blízkosti hranice se sousedním pozemkem p.č. 1722/2 (zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je jiná stavba s č.e. 14, LV 1187) vychází ze země plastová trubka s hrdlem, kdy pravděpodobným účelem je odvětrání zemního sklepa jiného vlastníka. Nejedná se o závadu v právním slova smyslu.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (247 kB)
» Znalecký posudek (2.67 MB)