DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA ID. 1/12 POZEMKŮ V OBCI PRACE, OKRES BRNO-VENKOV


Číslo jednací: 1878/16
Vyřizuje: Mgr. Filip Urban
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 13.10.2020, 09:00
Místo konání dražby: https://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 167.000 Kč
Jistota: 30.000 Kč
Nejnižší podání: 111.333 Kč
Okres: Brno-venkov
Popis:
Dražené pozemky se nachází v obci Prace, v k.ú. Prace. Jednotlivé parcely na sebe navazují. Jsou zatravněné, vyskytuje se zde několik ovocných stromů. Pozemky jsou bez oplocení, kromě parc.č. 419/5 a 425/20, které se nachází v areálu pro výrobu a skladování. Je možné připojení na veškeré inženýrské sítě. Pozemky jsou přístupné z jižní strany ze zpevněné vedlejší silnice ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Ze západní strany jsou ohraničeny rodinným domem a pozemky jiného vlastníka, východní strana je ohraničena pozemky a částí zemědělského družstva. V platném územním plánu obce se parcela č. 764 (orná půda) nachází v ploše změn – plochy bydlení – smíšené obytné, parcela č. 419/5 a 425/20 (ostatní plocha) se nachází v ploše stabilní – výroba skladování, parcela č. 1023/64 se nachází v ploše stabilní - ZPF (fond zemědělský). Parcely č. 1022/64 a 1024/11 jsou užívané jako polní cesty.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (233 kB)
» Usnesení o nařízení nového termínu dražby (193 kB)
» Znalecký posudek (3.75 MB)