DETAIL DRAŽBY

2. OPĚTOVNÁ DRAŽBA ID. 1/2 RD V OBCI TVAROŽNÁ LHOTA, OKRES HODONÍN

Číslo jednací: 4853/06
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená opětovná
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 22.09.2020, 09:00
Místo konání dražby: https://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 427.720 Kč
Jistota: 80.000 Kč
Nejnižší podání: 213.860 Kč
Okres: Hodonín
Popis:
Původní dům je samostatný, částečně se sedlovou a částečně s pultovou střechou, nepodsklepený. Přístup k domu umožňují zpevněné místní komunikace. Do původního domu je umožněn vstup jednak ze strany jihovýchodní a jednak ze strany
severozápadní. Na původní dům stavebně navazuje vedlejší zděná stavba, která sloužila jako sklad paliva. Dům je napojen přípojkami na veřejnou plynovodní, vodovodní síť a zdroj nízkého napětí. Odpadní vody jsou svedeny do jímky.

Věcné břemeno užívání, zřízené dle notářského zápisu sepsaného státním notářstvím v Hodoníně pod č.j. NZ
221/89, N 251/89 dne 14.3.1989, které spočívá v právu doživotního a bezplatného samostatného užívání
kuchyně, obývacího pokoje, ložnice, sociálního zařízení, komory, které se nachází ve dvorním traktu domu a
spoluužívání dvoru (část pozemku parcela č. St. PK 267) a půdy, ve prospěch Angely Bursíkové, RČ:
355531/711, bytem Starý Poddvorov 352, PSČ: 696 16, v katastru nemovitosti zapsáno pod č.j. POLVZ:88/1989,
Z-5609/2003-76 a Z-70000881/1989-706.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (227 kB)
» Znalecký posudek (3.47 MB)