Dražba RD s příslušenstvím v Podivíně, okres Břeclav

Číslo jednací:97 EX 9285/15
Vyřizuje:Mgr. Petra Eliášová
Dražba:zaplaceno před dražbou
Poznámka:elektronická dražba
 
Datum konání:08.09.2020, 09:00
Místo konání dražby:https://drazby.exekutorurban.cz
 
Cena odhad:1 500 000 Kč
Jistota:300 000 Kč
Nejnižší podání:1 000 000Kč
 
Okres:Břeclav
Dražený objekt je samostatně stojící, částečně podsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou s půdním prostorem bez možnosti využití pro bydlení. Půdorysně má přibližně tvar obdélníku. Dům je napojen přípojkami na veřejnou vodovodní, kanalizační, plynovodní síť a zdroj nízkého napětí. Garáž se v rodinném domě ani na pozemcích p. č. KN 953 a p. č. KN 954 nenachází. Pozemek p. č. 2959/589 se nachází v nezastavěném území obce, severozápadně od města Podivín, v lokalitě Odměrky od Rakvic, v ploše určené v územním plánu města pro plochy přírodní - „NP“, v chráněném území označeném jako registrovaný významný krajinný prvek – mokřad u Podivína a je součástí územního systému ekologické stability. K pozemku není umožněn příjezd po zpevněné ani nezpevněné komunikaci. Má přibližně obdélníkový tvar. Ke dni místního šetření není užíván a je celý pokryt náletovým porostem.

Související dokumenty

K tomuto řízení zatím nebyly přiloženy žádné související dokumenty
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace