DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA RD S PŘÍSLUŠENSTVÍM V PODIVÍNĚ, OKRES BŘECLAV
Číslo jednací: 9285/15
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 08.09.2020, 09:00
Místo konání dražby: https://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 1.500.000 Kč
Jistota: 300.000 Kč
Nejnižší podání: 1.000.000 Kč
Okres: Břeclav
Popis:
Dražený objekt je samostatně stojící, částečně podsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou s půdním
prostorem bez možnosti využití pro bydlení. Půdorysně má přibližně tvar obdélníku. Dům je napojen přípojkami na veřejnou vodovodní, kanalizační, plynovodní síť a zdroj nízkého napětí. Garáž se v rodinném domě ani na pozemcích p. č. KN 953 a p. č. KN 954 nenachází.
Pozemek p. č. 2959/589 se nachází v nezastavěném území obce, severozápadně od města Podivín, v lokalitě Odměrky od Rakvic, v ploše určené v územním plánu města pro plochy přírodní - „NP“, v chráněném území označeném jako registrovaný významný krajinný prvek – mokřad u Podivína a je součástí územního systému ekologické stability. K pozemku není umožněn příjezd po zpevněné ani nezpevněné komunikaci. Má přibližně obdélníkový tvar. Ke dni místního šetření není užíván a je celý pokryt náletovým porostem.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (294 kB)
» Usnesení o nařízení nového termínu dražby (195 kB)
» Znalecký posudek (3.61 MB)