DETAIL DRAŽBY

2. OPĚTOVNÁ DRAŽBA DRAŽBA ZEM. STAVBY + POZEMKY V ČESKÉM TĚŠÍNĚ, OKR. KARVINÁ

Číslo jednací: 5884/06
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená opětovná
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 01.09.2020, 10:00
Místo konání dražby: https://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 343.000 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Nejnižší podání: 171.500 Kč
Okres: Karviná
Popis:
Jedná se o nepodsklepenou samostatně stojící zemědělskou stavbu s jedním nadzemním podlažím. Uvnitř nemovitosti se pravděpodobně nachází dvě místnosti. Zemědělská stavba je bez využití a nachází se v havarijním stavebně-technickém stavu bez údržby. Nemovitost není napojena na inženýrské sítě. Objekt není vytápěn. Oceňovaná zemědělská stavba s pozemky se nachází městské části Horní Žukov ve městě Český Těšín, poblíž veřejné komunikace ul. Frýdecká v rozptýlené zástavbě rodinných domů a venkovských staveb. Dle územního plánu se pozemky parc.č. 684, 685 a 686 nacházejí v zóně smíšené obytné – venkovské, pozemky parc.č. 674/4 a 693/4 se nacházejí v zóně zemědělských pozemků a pozemek parc.č. 692/4 se nachází v zóně krajinné zeleně. Pozemky se nachází ve svažitém terénu směrem na sever.
Přístup a příjezd k zemědělské stavbě a k pozemkům je možný z jižní strany ze zpevněné komunikace, ve vlastnictví jiných soukromých vlastníků a dále z komunikace ve vlastnictví obce. Přístup a příjezd není po právní stránce zajištěn.
Přiložené soubory ke stažení:
» Opětovná dražební vyhláška (238 kB)
» Znalecký posudek (521 kB)