DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA RD V OBCI TVOROVICE, OKRES PROSTĚJOV

Číslo jednací: 3182/16
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 10.12.2019, 10:00
Místo konání dražby: https://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 300.000 Kč
Jistota: 100.000 Kč
Nejnižší podání: 200.000 Kč
Okres: Prostějov
Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Nájemní právo zřízené na základě nájemní smlouvy ve prospěch nájemců Nataši a Mirka
Pohlodkových, a to na dobu určitou do 3.1.2020.

Dražené nemovité věci jsou dle sdělení obecního úřadu, s odkazem na platný územní plán obce
Tvorovice, označeny jako pozemky vyjmuté z ploch určených k bydlení, což má za následek
nemožnost stavebních úprav nemovitosti, snad vyjma její demolice.
Lokalita je označena jako "plocha přestavby P1", je tedy určena ke změně stávající zástavby -
uvolnění ploch smíšených obytných pro budoucí komunikaci.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (217 kB)
» Znalecký posudek (101 kB)