DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA BYTU V SJM V OPAVĚ

Číslo jednací: 13299/11
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 10.12.2019, 09:00
Místo konání dražby: https://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 610.000 Kč
Jistota: 150.000 Kč
Nejnižší podání: 406.667 Kč
Okres: Opava
Popis:
viz dražební vyhláška, usnesení o opravě dražební vyhlášky, usnesení o novém termínu dražby a znalecký posudek

POZNÁMKA:
Poukaz povinných na existenci nájemní smlouvy ze dne 10.12.2005 je právně bez významu, neboť existenci nájemní smlouvy měli povinní tvrdit již v rámci rozhodování o výsledné ceně postižených nemovitostí. V dané věci tedy nejde o žádnou novou skutečnost, která by mohla být v řízení zohledněna. V tomto smyslu bylo rozhodnuto usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 10Co 465/2014 - 172 ze dne 27.11.2014 v rámci odvolacího řízení (odvolání do dražební vyhlášky).
K tvrzenému nájemnímu právu tak není přihlíženo.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (231 kB)
» (1.15 MB)
» Usnesení o nařízení nového termínu dražby (188 kB)
» Usnesení o opravě dražební vyhlášky (238 kB)