DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA POZEMKU V AŠI

Číslo jednací: 16196/11
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 03.12.2019, 10:00
Místo konání dražby: https://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 180.000 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Nejnižší podání: 120.000 Kč
Okres: Cheb
Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví
zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby
nemovitou věc zatěžovala i nadále (§ 336a odst.1 a 2 o.s.ř.):
- dřevěná rekreační chata o ZP cca 35m2, neevidovaná v KN, postavená z druhotných stavebních
materiálů bez náležité odbornosti, bez právního důvodu, připojená na síť elektro
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (208 kB)
» Znalecký posudek (2.75 MB)