DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA DOMU V OBCI VĚTEŘOV, OKR. HODONÍNČíslo jednací: 1823/11
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 19.02.2019, 10:00
Místo konání dražby: http://drazby.exekutorurban.cz/
Cena: 1.475.954 Kč
Jistota: 200.000 Kč
Nejnižší podání: 983.969 Kč
Okres: Hodonín
Popis:
Viz dražební vyhláška a znalecký posudek.

Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitou věc zatěžovala i nadále (§ 336a odst.1 a 2 o.s.ř.):
- věcné břemeno užívání , zřízené dle Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 23.7.2008, kdy toto věcné břemeno spočívá v právu výlučného doživotního bezplatného bydlení a užívání nadzemního podlaží domu č. p. 2 na pozemku parcela č. St. 120, ve prospěch Květoslavy Kostihové, bytem Věteřov č.p. 2, 697 01 Věteřov.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (283 kB)
» znalecký posudek (563 kB)
» dodatek znaleckého posudku (53 kB)