PRACOVNÍCI ÚŘADU

Důležité informace
BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO ÚHRADU VYMÁHANÉ POHLEDÁVKY:

Č. ú.: 2051859359/0800, Česká spořitelna a.s.

Č. ú.: 266003057/0300, Československá obchodní banka, a. s. (exekuce zahájené po 1.10.2014)

Variabilní symbol: tvořen číslicemi 11 a spisovou značkou bez lomítka (např. exekuce 97 EX 921/08, v.s. je 1192108)

Specifický symbol: rodné číslo nebo IČ.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O DRAŽBY:

Dražby nemovitostí probíhají elektronicky, prostřednictvím www stránky http://drazby.exekutorurban.cz/ !!
V záložce "ke stažení" jsou k dispozici základní informace o postupu při registraci dražitele a o průběhu elektronické dražby.


BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO ÚHRADU DRAŽEBNÍCH JISTOT A DOPLATKŮ NEJVYŠŠÍCH PODÁNÍ:

Č. ú.: 2055476339/0800, Česká spořitelna, a.s.

Pracovníci úřadu

Mgr. Petra Eliášová - kandidátka, zástupce soudního exekutora
p.eliasova@exekutorurban.cz
Simona Smékalová - zástupce vedoucí pro metodiku
s.smekalova@exekutorurban.cz
Michaela Mrázová - sekretariát soudního exekutora
m.mrazova@exekutorurban.cz
Petra Juppová, DiS. - vedoucí úřadu
p.juppova@exekutorurban.cz
Veronika Kortišová - asistentka
v.kortisova@exekutorurban.cz
Kateřina Veselá - asistentka
k.vesela@exekutorurban.cz
Bc. Eva Střelcová - asistentka
e.strelcova@exekutorurban.cz
Jana Kubová - asistentka
j.kubova@exekutorurban.cz
Sabina Valder - asistentka
s.valder@exekutorurban.cz
Kristýna Kaplanová - asistentka
k.kaplanova@exekutorurban.cz
Marie Čuprová - asistentka
m.cuprova@exekutorurban.cz
Bc. Veronika Juppová - asistentka
v.juppova@exekutorurban.cz
Lenka Kodlová - asistentka
l.kodlova@exekutorurban.cz
Eva Staňková - asistentka
e.stankova@exekutorurban.cz
Ludmila Makišová - asistentka
l.makisova@exekutorurban.cz
Michaela Grunová - vedoucí podatelny
m.grunova@exekutorurban.cz
Klára Španělová - podatelna
k.spanelova@exekutorurban.cz
Kateřina Kučerová - podatelna
k.kucerova@exekutorurban.cz
Bc. Iva Chlupová - vedoucí zapisovatelek
i.hajdamachova@exekutorurban.cz
Pavla Nesládková - zapisovatelka
p.nesladkova@exekutorurban.cz
Markéta Nevědělová - vedoucí účetní
m.nevedelova@exekutorurban.cz
Alena Graffyová - účetní
a.graffyova@exekutorurban.cz
Lenka Přerovská - účetní
l.prerovska@exekutorurban.cz
Eliška Navrátilová - účetní
e.navratilova@exekutorurban.cz
Karel Červenka - vykonavatel
k.cervenka@exekutorurban.cz

Adresa:

Exekutorský úřad Brno - město
JUDr. Karel Urban,
soudní exekutor,
Minská 54, 616 00 Brno

datová schránka: z3dg85u

telefony: 545 215 006-8
545 216 774

fax: 545 243 330

e-mail: urad@exekutorurban.cz