KE STAŽENÍ

EXEKUČNÍ NÁVRH - POZOR, k návrhu je vždy nutné přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu.
» soubor ke stažení
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
» soubor ke stažení
Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora (exekuční tarif)
» soubor ke stažení
Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
» soubor ke stažení
Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
» soubor ke stažení
Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
» soubor ke stažení
Dražební řád pro elektronické dražby
» soubor ke stažení
Poučení pro vydražitele
» soubor ke stažení
Postup pro nahlédnutí do exekučního spisu
» soubor ke stažení