DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI ID ½ V OBCI OKAREC


Číslo jednací: 5877/14
Vyřizuje: Mgr. Filip Urban
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 27.01.2021, 11:00
Místo konání dražby: https://drazby.exekutorurban.cz/
Cena: 7.875 Kč
Jistota: 1.000 Kč
Nejnižší podání: 5.250 Kč
Okres: Třebíč
Popis:
Předmětem dražby je pozemek v obci Okarec. Dle návrhu ÚP obce Okarec je plocha určena pro zemědělskou produkci, pozemek se nachází ve východní extravilánové části k.ú.Okarec poblíž Okareckého potoka a rybníku Dubovec.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (214 kB)
» Znalecký posudek (92 kB)