DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA ID 1/3 POZEMKU V OBCI DRAHOUŠ, OKRES RAKOVNÍK


Číslo jednací: 142/15
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 15.12.2020, 10:00
Místo konání dražby: http://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 2.100 Kč
Jistota: 1.000 Kč
Nejnižší podání: 1.400 Kč
Okres: Rakovník
Popis:
Ostatní plocha č. 490/1 v kat. území Tlestky, obec Drahouš je situován mimo zastavěné území obce mezi zemědělskými pozemky. Dle platného územního plánu se nejedná o zastavitelnou plochu. Součástí pozemku jsou bezcenné náletové porosty, příslušenství není.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (204 kB)
» Znalecký posudek (934 kB)