DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA ID. 1/24 POZEMKU V OBCI POČÁTKY, OKR. PELHŘIMOV

Číslo jednací: 6788/15
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 20.10.2020, 09:00
Místo konání dražby: https://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 10.000 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Nejnižší podání: 6.667 Kč
Okres: Pelhřimov
Popis:
Zemědělský pozemek parc.č.366 (trvalý travní porost o výměře 0,9139 ha) v rámci většího půdního celku těchto zemědělských pozemků místy s menšími plochami s lesním porostem. Pozemek těsně navazuje na jeden menší lesík v těchto místech, z jihozápadní strany je ohraničen podružnější vodotečí představující přítok nedalekého Doubravského potoka, je pouze zemědělsky obhospodařován (sečená louka) a nenachází se na něm žádné trvalé porosty.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (215 kB)
» Usnesení o nařízení nového termínu dražby (177 kB)
» Usnesení o nařízení nového termínu dražby (213 kB)
» Znalecký posudek (1.84 MB)