DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA ORNÉ PŮDY V SJM V MOSTECH U JABLUNKOVA

Číslo jednací: 10212/06
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 21.04.2020, 09:00
Místo konání dražby: https://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 76.000 Kč
Jistota: 30.000 Kč
Nejnižší podání: 50.667 Kč
Okres: Frýdek-Místek
Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitou věc zatěžovala i nadále (§ 336a odst.1 a 2 o.s.ř.):

Stavba bez pevných základů nacházející se u východního okraje pozemku parc. č. 489/2, o rozměrech 2,70x6,60 m, užívaná jako rekreační chatka, u níž nebylo doloženo vlastnické právo povinného (a tato stavba tak není předmětem ocenění). Hodnota této závady je zohledněna v ceně výsledné.

POZNÁMKA:
Dražené nemovité věci jsou zřejmě obhospodařovány třetími osobami. Vzhledem k tomu, že nebyla doložena žádná platně uzavřená pachtovní (nájemní) smlouva, nebylo k této skutečnosti přihlédnuto a pozemky jsou posouzeny jako bez právní závady.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (244 kB)
» Znalecký posudek (1.14 MB)