DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA ID. 1/6 POZEMKŮ V BLANSKU

Číslo jednací: 3703/11
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 21.05.2019, 09:00
Místo konání dražby: https://drazby.exekutorurban.cz
Cena: 60.000 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Nejnižší podání: 40.000 Kč
Okres: Blansko
Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Na pozemku parc. č. 357 v katastrálním území Lažánky u Blanska, se nachází stavba rozestavěného rodinného domu nezapsaného v katastru nemovitostí. Dle zjištění z Městského úřadu v Blansku, stavebního odboru, bylo potvrzeno, že ke stavbě bylo vydáno dosud platné stavební povolení vydané dne 29.9.1987 pod č.j. výst. SR 312/1987, a to včetně ověřené projektové dokumentace na novostavbu rodinného domu v Blansku, část Lažánky na pozemku parc. č. 357 (dle dřívějšího číslování katastru nemovitostí parc. č. 576/11 v katastrálním území Lažánky u Blanska). Stavební povolení bylo vydáno na paní Ludmilu Kuncovou, nar. 26.7.1955, Lažánky 170, 678 01 Blansko a pana Vladimíra Kunce, nar. 24.2.1953, Lažánky 170, 678 01 Blansko, těmto osobám tak svědčí předkupní právo. Stavba není ve vlastnictví povinného a není předmětem dražby.
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (186 kB)
» Usnesení o nařízení nového termínu dražby (150 kB)
» Znalecký posudek (6.02 MB)