DETAIL DRAŽBY

DRAŽBA POZEMKU V OBCI VELKÁ NAD VELIČKOU, OKR. HODONÍN

Číslo jednací: 6451/09
Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová
Stav exekuce: nařízená
Poznámka: elektronická dražba
Datum dražby: 08.01.2019, 09:00
Místo konání dražby: http://drazby.exekutorurban.cz/
Cena: 7.400 Kč
Jistota: 1.000 Kč
Nejnižší podání: 4.933 Kč
Okres: Hodonín
Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitou věc zatěžovala i nadále (§ 336a odst.1 a 2 o.s.ř.):
- nájemní právo dle Smlouvy o nájmu pozemků ze dne 3.1.2008, kdy nájemcem je společnost Horňácká farma, a.s., uzavřené na dobu určitou od 1.1.2008 do 31.12.2020 s tím, že nájemní smlouva se prodlužuje vždy o dalších 5 let pokud pronajímatel ani nájemce 1 rok před uplynutím nájmu toto prodloužení písemně neodmítnou a nájemní vztah lze ukončit dohodou smluvních stran
!!! NÁJEMNÍ PRÁVO DRAŽBOU NEZANIKÁ !!!
Přiložené soubory ke stažení:
» dražební vyhláška (246 kB)
» znalecký posudek (3.51 MB)